Miten Suomussalmen lukio ratkaisi varustautumisen sähköiseen yo-kokeeseen?

Ihan ensimmäiseksi tutustuimme Digabin sivuihin huolella. Seuraavaksi arvioimme tulevan verkon käyttöä ja vastuita sähköverkon rakentamiseksi. Kävimme vuoden 2013 loppupuolella digabin järjestämässä koulutustilaisuudessa Kuopiossa ja sieltä saamamme tiedon perusteella päätimme, että rakennutamme kiinteän verkon sen käyttövarmuuden takia. Tokihan langattomassa verkossa ulkoisen häirinnän riski on suurempi.

Tilaksi valitsimme saman tilan, jossa olemme järjestäneet yo-kirjoituksen aiemminkin. Tila on koulumme entinen liikuntasali, joka muutettiin viisi vuotta sitten ns. suuropetustilaksi. Liikuntasalia emme tarvitse, koska koulukeskuksessamme on erillinen suuri liikuntahalli. Tilassa oli jo valmiiksi katosta roikkumassa koko salin kokoinen metallikehikko, jossa oli sähköjohdotukset mm. valaistusta varten. Tähän kehikkoon oli helppo lisätä kaikki tarvittavat uudet johdotukset. Tätä samaa järjestelmää voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin kuin sähköisiin yo-kokeisiin.

kuva_1

Tiedostimme, että ratkaisu, johon olimme päätymässä, tulisi melko kalliiksi. Käyttövarmuus ja käytön helppous olivat kuitenkin tekijöitä, jotka ratkaisivat. Tässä yhteydessä mietimme myös laitteiston varakäyttöaikaa ja laskimme aktiivilaitteille maksimikäyttöaikaa neljä tuntia. Jos sattuisi kahta tuntia pidempi sähkökatkos, tilaamme nopeasti kuntamme varikolta varavoimageneraattorin, jonka turvin yo-kirjoitukset voivat jatkua turvallisesti katkeamatta.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella annoimme tehtävän asiantuntevalle sähkösuunnittelijalle ja ilmoitimme tarvitsevamme 60 työpistettä. Kun sähkösuunnitelma oli valmis, kuntamme tekninen osasto kilpailutti hankkeen ja valittu urakoitsija toteutti suunnitelma kokonaisuudessaan valmiiksi. Verkon aktiivilaitteet hankki koulumme ICT-suunnittelija.

kuva_2

 

UPS-laitteet asennettiin aluksi suuropetustilan nurkkaan, mutta niiden tuulettimet totesimme sen verran kovaäänisiksi, että siirrätimme ne urakoitsijalla tilan seinän takana olevaan varastoon, josta niiden ääni ei häiritse tilassa kokeita tekeviä.

kuva_4

 

Kokonaiskustannukset olivat melko tarkasti 20 000 euroa ja koko prosessi toteutui neljässä kuukaudessa suunnittelun aloittamisesta lähtien.

kuva_3

Timo Pulliainen, Suomussalmen lukion rehtori

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*