Vieraskynä: rehtorin näkökulmaa

Kirjoittaja Merja Rytsy työskentelee rehtorina Kuninkaantien lukiossa.

 • Miten kokeen valvonta järjestetään?
 • Miten päätelaitteet tarkistetaan?
 • Miten opettajien koulutus ja perehdytys järjestetään?
 • Mitä maksaa muutostyöt koetiloihin ja missä vaiheessa ne pitäisi tehdä?
 • Miten eri tavoin opetuksessa lisätään teknologian käyttöä?

Ja pitkä liuta muita kysymyksiä on noussut varmasti itse kunkin lukiossa työtään tekevän mieliin. Ilmassa on paljon kysymyksiä, epävarmuutta ja uskoakseni myös uteliaisuutta ja innostusta.

Olen saanut olla mukana kolmessa Ylioppilastutkintolautakunnan järjestämässä työpajassa, joissa on uudistusta työstetty hieman eri näkökulmista, eri kokoonpanoilla ja eri asioihin keskittyen. Sen tiimoilta heräsi ajatus siitä, että josko kirjoittaisin jotakin asiasta tänne Digabin blogiin. Olen toiminut 17 vuotta lukion rehtorina, siitä viimeiset 12 vuotta Espoossa Kuninkaantien lukiossa. Meillä on 540 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten maailmaan rehtorin näkökulmasta olen saanut ensikosketukseni Vimpelin lukiossa, jossa oli tuolloin reilut sata opiskelijaa.

Uudistus on niin suuri asia, että se täytyy palastella. Muuten jo yksistään tarvittavan muutostyön määrä voi tuntua siltä, että se melkein lamauttaa. Itselleni olen tehnyt asiaa eri näkökulmista lähestyviä listoja. Jotta asia jäsentyisi.

Yhteen listaan kirjasin

 • Tilojen varustaminen sähkönsyötön ja tietoteknisten verkkojen osalta.
 • Päätelaitteet.
 • Koetilanteiden järjestelyt ja valvontatehtävät.

Ja toiseen

 • Miten opetuksessa kyetään tukemaan valmiuksia, joita uudella tavalla tehtävä koe edellyttää?
 • Miten järjestetään opettajille täydennyskoulutusta? Sitä tarvitaan ainakin yleisiin opetuksessa käytettäviin tietoteknisiin valmiuksiin, uudentyyppisen yo-kokeen sisältökysymyksiin ja koesalityöskentelyyn sekä alustavan korjaamisen suorittamiseen uudentyyppisellä toimintamallilla.
 • Miten järjestetään koulusihteerien koulutus, kun asiakirjahallinta muuttuu myös sähköiseksi?
 • Miten asian saa aikataulutettua niin, että voidaan edetä kohti uudentyyppisiä kokeita omaa osaamista päivä päivältä kartuttaen, mutta ilman pakonomaista kiirettä?

Ja kolmanteen listaan

 • Ylläpitäjän vastuut. Teknisten muutostöiden rahoitus, suunnittelu ja toteutus. Rahoitusta ja järjestelyjä lukion henkilöstön koulutukseen. Huolehtii, että jos kunnassa on useita eri lukioita, niin kaikki saavat tasapuolisesti mahdollisuudet hoitaa asia hyvin.
 • Rehtorin vastuut. Huolehtii siitä, että ylläpitäjä hoitaa oman osuutensa ja tekee koulun tasolla omansa etenkin suunnittelussa. Järjestää henkilöstölleen koulutusmahdollisuuksia. Innostaa tarttumaan uuteen, kokeilemaan opetuksessa mitä erilaisemmilla tavoin tietotekniikan hyödyntämistä. Miettii koulusihteerin kanssa, mihin kaikkeen muutos vaikutta kanslian työssä. Erityisen tärkeänä pidän sitä, että rehtori itse on tässä uudistuksessa hereillä ja perehtyy asiaan huolella. Ottaa asioista selvää, on aktiivinen. Siihen olen koettanut itseäni velvoittaa.
 • Opettajan vastuut. Pitää osaamistaan ajan tasalla sekä tietoteknisissä asioissa että oman oppiaineen näkökulmasta tapahtuvissa muutoksissa. Tekee vähitellen mielessään matkaa uudentyyppiseen kokeeseen ja koesalitilanteeseen. Miettii asioita, mihin kaipaa neuvoja, tukea, perehdytystä. Keskustelee kollegojensa kanssa. Seuraa esimerkiksi oman pedagogisen järjestönsä kautta asiasta käytävää keskustelua. Keskustelee näistä kaikista rehtorin kanssa vaikkapa aineryhmittäin porukalla ja mahdollisesti ahdistavistakin tunnoistaan kahden kesken.
 • Koulusihteerin vastuut. Miettii muutoksen vaikutusta omaan työhönsä. Kyselee, hankkii tietoa. Keskustelee kollegojensa kanssa. Tekee listoja asioista, joista pitää saada tietoa. Käy läpi asiaa rehtorin kanssa.

Digabin sivustolta löytyy paljon tietoa ja pohdintaa moniin uudistuksen osa-alueisiin. Siellä näkyy konkreettisesti se, miten olennainen osa lukioilta tuleva tieto ja palaute on projektille. Siitä olen erityisen tyytyväinen. Oikeastaan on tapahtunut todella paljon ottaen huomioon, että työtä on tehty vasta vajaa vuosi. Kun lukee sivustolta projektin kuulumisia, niin tulee sellainen olo, että asiat etenevät Matin ja muiden digabilaisten toimesta ripeästi ja johdonmukaisesti.

Kussakin kunnassa tai pienemmissä kunnissa muutoinkin yhteistyötä tekevä seutukunnallinen verkosto voisi pohtia asiaa esimerkiksi yhteisessä sähköisessä ympäristössä – mikä se sitten onkin. Toki asiasta on ollut sosiaalisessa mediassa keskustelua monilla eri foorumeilla ja eri kokoonpanoissa. Näkisin kuitenkin tärkeänä sen, että ihan jokainen lukion opettaja aktivoituisi asiaan oman koulun, oman kunnan tai jonkin muun jo entuudestaan tutun porukan mukana. Minusta meidän itse kunkin lukiossa työtään tekevän on nyt aika olla aktiivinen.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*