Puoli vuotta Digabin projektipäällikkönä

Hyvää vauhtia etenevän syksyn jännittävin päivä ei ollut Hackabi-hakkerointikilpailun käynnistyminen, elokuun toiminnallisuustyöpajat, uhkamallien loppukatselmus tai todennäköisesti elämäni ainoan jatko-opiskelijani väitöstilaisuus. Jännittävin päivä oli se, jolloin pakkasin syksyn ylioppilaskirjoitusten koekysymykset kouluille meneviin kuoriin. Nyt odotan jännityksellä koepäivää ja tietoa olenko mokannut.

Digabi-projektista minun ei tarvitse hermoilla. Projekti etenee nimittäin hyvin. Tässä tavallista pidemmässä blogikirjoituksessa kerron missä vaiheessa olemme.

Digabi tekee arkkitehtuurivalintoja

Todellakin – tällä hetkellä sähköinen ylioppilastutkinto etenee keväällä tehdyn suunnitelman mukaan. Tämän vuoden tavoitteena on tehdä koejärjestelyjen alustava konseptisuunnitelma (suunnitelma järjestelmän perustoiminnoista ja -osista), käynnistää sähköisten koekysymysten suunnittelu lautakunnan jaoksissa, tehdä arkkitehtuurisuunnittelua ja käynnistää tarvittavat hankintaprosessit. Alkuvuoden aikataulutavoite oli se, että varsinainen järjestelmän kehitystyö voisi alkaa vuodenvaihteessa.

Juuri nyt olemme arkkitehtuurivaiheessa. Ensimmäinen versio järjestelmän perusosista ja niiden välisistä suhteista on olemassa ja nyt kartoitamme sopivinta teknistä ympäristöä järjestelmälle. Isossa kuvassa vaihtoehtoja on kolme: Java, LAMP ja Microsoft (aakkosjärjestyksessä), joissa kaikissa on lukematon määrä toteutustapoja. Projektin oman selvitystyön lisäksi olemme pyytäneet muutamalta arkkitehdiltä luonnoksia tuotevaihtoehdoista. Kokeen kannalta keskeisen osan, koejärjestelmän, markkinakatsaus on edelleen kesken. Suoraan suomalaiseen ylioppilaskokeeseen sopivia koejärjestelmiä ei ole löytynyt.

Arkkitehtuuria saatikka yksittäisiä komponentteja ei tässä vaiheessa tarvitse naulata lukkoon, mutta tarvitsemme jotain osviittaa toteutusteknologiasta voidaksemme valita projektin kehittäjät. Ennen vuodenvaihdetta tulemme kilpailuttamaan 6-9 hengen kehitystiimin, joka toteuttaa järjestelmään komponentteja ja niiden välisiä integraatioita. Tämä noin 50 henkilötyövuoden hankinta on projektin suurin. Vielä on auki hankitaanko se avoimella kilpailutuksella vai Hanselin puitemenettelyn kautta. Oli menettely kumpi tahansa, kehitystyön aloitus vuodenvaihteessa ei todennäköisesti toteudu. Realistista on odottaa, että ensimmäiset koodirivit kirjoitetaan helmi-maaliskuussa 2014.

 

Koejärjestelyn prototyppi tulee kylään

Edelliset asiat ovat varsin kaukana lukioiden huolista. Digabille eri kanavien kautta tulleiden viestien mukaan kaksi asiaa on ylitse muiden: miten omaan kouluun saadaan sähköisen ylioppilaskokeen edellyttämät tekniset järjestelyt ja millaisia muutoksia kokeiden sisältöön on tulossa. Nämä ovatkin oleellisia asioita.

Kokeen teknisistä edellytyksistä annoimme ensimmäiset ohjeet kesäkuussa 2013. Tilojen sähkösuunnittelua tukevasta ohjeesta ei ole ilmennyt suuria puutteita, vaikka olemme niistä toivoneet kuulevamme. Hiljaisuus on tulkittava niin, että ohjeet ovat ymmärrettävät ja tukevat suunnittelua. Päätelaitteesta kesäkuussa annettu ohje on sekin rauhoittanut tilannetta. Ensimmäisessä tuettavassa laiteympäristössä eli ”tavallisessa läppärissä” ajettava käyttöjärjestelmä päätetään viimeistään tämän vuoden lopussa. Linuxilla tekemämme demoversio on otettu kouluissa vastaan positiviisesti. Seuraavista mahdollisesti tuetuista laiteympäristöistä voidaan tehdä päätöksiä heti kun kokeen toimivuus on varmistettu ensimmäisessä ympäristössä.

Ensimmäinen prototyyppi käytännön koejärjestelyistä rakennettiin ylioppilastutkintolautakunnan neuvotteluhuoneeseen 29.9. Protoa kokeiltiin jo samana iltana ihan oikeassa lukiossa. Prototyyppiä esitellään Digabi kylässä –kierroksella sekä koulujen pedagogiselle henkilökunnalle että koulutuksenjärjestäjien it-asiantuntijoille. Kylässä-kiertueen tarkoituksena on tukea koulujen sähköisen ylioppilaskokeen järjestelyjen suunnittelua sekä kehittää koejärjestelyjä ja niitä koskevaa ohjeistusta. Jokaisesta koulusta toivotaan lähetettävän yksi edustaja johonkin kiertueen päivistä.

 

Kokeet muuttuvat

Sähköisten kokeiden sisältöjen suunnittelu oli käynnistynyt oikeastaan jo ennen Digabi-projektin aloitusta. Monet ylioppilastutkintolautakunnan jaokset olivat suunnitelleet ”pöytälaatikkoon” erilaisia alustavia ideoita ja linjauksia, joita kesän aikana on täsmennetty. Seuraamieni keskustelujen perusteella henki on se, että tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia halutaan hyödyntää heti ensimmäisistä kokeista lähtien ja lisätä sen jälkeen asteittain. Joissain aineissa mahdollisuudet esimerkiksi lähdeaineiston tarjoamiseen muuttanevat kokeita paljonkin. Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa on valittava merkintöjen tekemiseen käytettävät tekniikat.

Todennäköisesti suurin koetta koskeva linjaus on internetin käyttömahdollisuus. Kaikki ymmärtävät, että verkon avaaminen koetilanteeseen mahdollistaisi kokelaiden välisen yhteydenpidon ja siten muuttaisi kokeen luonnetta huomattavasti nykyisestä. Olen käynyt monia keskusteluja rehtorien, opettajien ja ylioppilastutkintolautakunnan jäsenten kanssa, joissa tätä nimenomaan toivotaan. Samalla tiedän, että koulujen verkkoyhteydet eivät ainakaan vielä ole riittävän suorituskykyiset ja luotettavat ylioppilaskoetta varten. Jo sähkön tuominen kokelaille tuottaa vaikeuksia. Siksi projektipäällikkönä pitäisin realistisena, että ensimmäisissä kokeissa verkkoyhteydet eivät ole kokelaiden käytettävissä.

Mahdollista avoimen verkon puutetta korvaamaan kokeenlaatijoiden käytössä tulisi olemaan mahdollisuus tuoda kunkin oppiaineen keskeisiä materiaalityyppejä koetilanteeseen. On keskusteltu kysymyskohtaisista liitetiedostoista ja ääni-/videoleikkeistä, edellisiä laajemmasta artikkelitietokannasta, karttapalveluista ja ainekohtaisista sovelluksista. Näiden ominaisuuksien avulla kokeessa tulee olemaan mahdollisuus osoittaa lähteiden käytön hallintaa, vaikkei avoin internet olisikaan heti käytössä.

Ylioppilastutkintolautakunnan jaokset valmistelevat parhaillaan linjauksia oman aineensa kokeista. Lisää tietoa saamme vielä ennen joulua.

 

Yksityiskohtia riittää ratkaistavaksi

Sähköisessä ylioppilastutkinnossa riittää vielä isoja ja pieniä yksityiskohtia, joista osa on ratkaistava koko tutkinnon ja osa jokaisen koulun tasolla. Pitääkö kokelaiden istua nykyistä kauempana toisistaan? Missä kokeet järjestetään ja millaisia muutostöitä tiloihin tarvitaan? Kuka hankkii johdot ja muut purnukat? Miten ne rahoitetaan? Kuka vastaa koejärjestelyjen kokoamisesta ja purkamisesta? Miten kokeen valvontarutiinit muuttuvat? Mitä valvojat tekevät, jos kokelaiden kädet nousevat yhtä aikaa eikä mikään toimi? Tarvitaanko lisää valvojia ja uskaltavatko opettajat valvoa sähköisiä kokeita?

Itse olen varma siitä, että me löydämme näihin kysymyksiin yhdessä parhaat mahdolliset ratkaisut. Me Digabissa tulemme järjestämään todennäköisesti kymmeniä testitilaisuuksia jo vuoden 2014 aikana. Arvelen, että ennen ensimmäisiä sähköisiä ylioppilaskokeita suomalaisissa lukioissa on järjestetty satoja sähköisiä kokeita. Parhaat käytännöt tulevat kentältä ja me ylioppilastutkintolautakunnassa tulemme aktiivisesti osallistumaan kehitystyöhön. Lopulliset koejärjestelyjä koskevat määräykset tulevat perustumaan näihin käytännössä testattuihin kokemuksiin.

 

Sinä voit tehdä paljon

Mitä sekavammalta horisontti näyttää, sitä tiiviimmin yritän itse ajatella omia seuraavia askeleitani. Ne ovat arkkitehtuuri ja kilpailutus. Projektiryhmämme on vuorovaikutuksessa lukioiden kanssa ja tukee kokeiden tekijöitä, joiden tehtävänä on suunnitella yleislinjat oman oppiaineensa sähköisille kokeille.

Tiedän, että lukioiden rehtorit ovat ja suuri joukko opettajia on ottanut saman asenteen. Nyt on aika aloittaa oman koulun koejärjestelyjen suunnittelu ja entisestään terästää omaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä.

Näiden jälkeen tulee uusia vaiheita ja uusia tehtäviä, mutta niitä on vielä turha murehtia. Ensin tehdään nämä. Vaikka edessä on sumua, ovat ensimmäiset metrit aina näkyvissä.

– Matti Lattu

blogi_matti_2013-10

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*