Soveltava harjoittelu Digabi-projektissa

Kirjoittaja opiskelee matematiikkaa Helsingin yliopistossa ja teki pedagogisten opintojen soveltavan harjoittelun YTL:ssä.

Helsingin yliopiston aineenopettajan koulutukseen kuuluu kolme harjoittelujaksoa. Useimmin opiskelijat auskultoivat harjoittelukouluissa. Harjoitteluista keskimmäinen eli soveltava harjoittelu on mahdollista suorittaa usealla eri tavalla. Yksi näistä tavoista on hankkia paikka opetus- tai kasvatusalan yrityksestä. Itse tahdoin tarttua juuri tähän mahdollisuuteen, sillä tahdoin harjoitella jossain muualla kuin koulussa. Valmistunhan sentään opettajaksi, joten koulussa tulen varmasti viettämään tarpeeksi aikaa muutenkin. Katsaus koulumaailman toiselle puolelle – pedagogiseen taustatyöhön tai päätöksentekoon – toisi varmasti erilaista perspektiiviä opetukseen. Samalla tulisin näkemään myös muita pedagogisia uramahdollisuuksia.

Miksipä ei lyödä samalla iskulla kahta kärpästä, kun siihen on mahdollisuus. Opintoni olivat harjoituspaikkaa miettiessäni siinä vaiheessa, että tehtävänä on opetusharjoitteluiden lisäksi enää gradu. Tahdoin siis tarttua sellaiseen opetusalan yritykseen, jonka kanssa pystyisin tekemään yhteistyötä tulevan graduni kanssa.

Siispä aloin etsiä yhteystietoja alan yrityksiin. Jossain vaiheessa vastaan tuli Ylioppilaslautakunta. Otin yhteyttä sähköpostilla lautakunnan kanslian pääsihteeriin Kaisa Vähähyyppään ja ilmaisin kiinnostukseni harjoitella lautakunnassa ja mahdollisesti tehdä myöhemmin yhteistyötä gradun kanssa. YTL:llä oli tarvetta harjoittelijalle ylioppilastutkinnon sähköistämisprojektissa eli Digabissa. Näin ollen tehtäväni tulisivat siis liittymään sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Siispä gradunikin tulee sivuamaan tätä aihetta.

Sähköpostien lisäksi kävin pariin otteeseen ennen harjoittelun alkua YTL:n kansliassa tapaamassa pääsihteeriä sekä harjoitteluni ohjaajaa Matti Lattua, joka toimii Digabissa projektipäällikkönä. Noin viikkoa ennen harjoittelua sain ennakkotehtäväksi tutustua VTT:n tekemään selvitykseen eri maiden sähköisistä koejärjestelmistä. Selvitys painottui kuitenkin enemmän kokeiden tekniseen toteuttamiseen kuin pedagogiikkaan kokeiden taustalla. Itselleni tärkeämpää tulisi nimenomaan olemaan pedagoginen lähestyminen aiheeseen.

Varsinainen harjoitteluni alkoi syyskuun alussa ja oli laajuudeltaan 106 tuntia eli se kesti kolme viikkoa. Työpisteeni oli YTL:n kanslian tiloissa Helsingin Sörnäisissä. Lähin työyhteisöni oli Digabi-projektin henkilökunta. Heidän kanssaan osallistuin viikoittain palaveriin, jossa käsiteltiin projektin etenemistä ja työntekijöiden viikon työtehtäviä. Sain itse myös kertoa oman työni vaiheista ja tuloksista. Yleisesti sain sellaisen käsityksen, että projektin työntekijät kontaktoivat hyvin paljon ulkoisia toimijoita ja ovat tämän takia useasti liikenteessä. Vaikka jokaisella onkin omat vastuualueensa, niin töitä tehdään projektiluontoisesti paljon yhdessä.

Tämän lisäksi osallistuin myös koko henkilökunnan viikkopalavereihin harjoitteluni aikana. Näin pääsin osalliseksi jossain määrin myös muun kanslian väen arkeen. Vaikka harjoitteluni kestikin näin vähän aikaa, niin koin että minut otettiin hyvin vastaan työntekijänä ja kohdeltiin erityisen lämpimästi. Harjoitteluni osui juuri syksyn ylioppilaskirjoitusten kohdalle, joten toimistolla oli tähän liittyen varmasti erilaista hulinaa kuin muina ajankohtina. Nyt henkilökuntaa työllisti erityisesti kokeiden postittaminen. Tämähän osuus tulee poistumaan juuri kokeen sähköistymisen myötä.

Olin lähettänyt etukäteen ennen harjoitteluni alkua sähköpostia VTT:n selvityksessä vastaantulleiden maiden opetusministeriöihin ja muihin tahoihin, jotka ovat vastuussa koejärjestelyistä. Vastaukset sisälsivät usein yleistä tietoa maan koejärjestelyistä, sähköistämisprojektien kulusta ja linkkejä koetehtäviin. Näiden linkkien perusteella lähdin tutkimaan muutaman eri maan matematiikan kokeita. Lopulta kävikin niin, että koko harjoitteluni kului eri maiden yo-kirjoitusten analysointiin, sillä aineistoa oli melko paljon.

Tarkemmin perehdyin Tanskan, Norjan, Hollannin, Slovakian ja Puolan kokeisiin. Näiden maiden kokeista kirjoitin myös loppuraportin, joka tullaan julkaisemaan Digabin verkkosivuilla työraporttina. Pääsen myös esittelemään työni tuloksia ylioppilastutkinnon matematiikan jaoksen kokoukseen, mistä olen erityisen innoissani. Erityisesti Norjan ja Tanskan kokeet ovat tällä hetkellä ajankohtaisia, sillä näissä maissa matematiikan yo-koe tehdään kahdessa osassa: ilman apuvälineitä ja apuvälineiden kanssa. Harjoitteluni viimeisenä päivänä nimittäin vahvistettiin, että Suomikin tulee siirtymään tähän järjestelyyn vuonna 2016.

Koen olevani etuoikeutettu, sillä tiedän paljon muiden maiden tehtävätyypeistä ja ylipäätään matematiikan testauksesta. Tätä pystyn hyödyntämään opetustyössäni tulevaisuudessa, esimerkiksi kokeiden laatimisessa. Vaikka kokeiden sisällöt eivät juurikaan poikenneet Suomen opetussuunnitelman sisällöistä, niin jokaisen maan kokeella oli kuitenkin täysin oma luonteensa.

Suomenkin koe on aivan omanlaisensa. Koe on pysynyt samanlaisena jo vuosia, minkä vuoksi osa opettajista varmaankin pelkää käynnissä olevia uudistuksia. Omasta mielestäni molemmat uudistukset – sekä kaksiosaisuus että sähköisyys – ovat toivottuja ja kehittävät koetta monipuolisempaan suuntaan. Seuraavaksi jään odottamaan mielenkiinnolla, mitä uusi opetussuunnitelma tulee sanomaan matematiikan opetuksesta. Nyt pystyn reflektoida Suomen opetussuunnitelmaa ja ylioppilaskoetta täysin eri näkökulmasta, kun olen tutustunut toisten maiden vaatimuksiin.

Sain harjoittelun aikana myös hyviä näkökulmia graduni rakentamiseen: miltä kannalta voin asiaa lähestyä, mikä olisi hyvä jättää työn ulkopuolelle. Saan myös harjoitteluni jälkeen lähettää graduni raakaversioita ohjaajalleni luettavaksi. Mahtavaa, että voin samalla kertaa pitää vähän kuin kahta graduohjaajaa. Pidän ensisijaisen tärkeänä sitä, että tulevaisuutta varten minulla on hyvät kontaktit sekä yliopiston että lautakunnan puolelta tuoreimman tiedon lähteille. Harjoittelun lopuksi sain vielä erityisen rohkaisevaa palautetta siitä, mitä olen harjoitteluni aikana saanut aikaiseksi ja tsemppausta tulevaan.

Motivoitunutta syksyä!

Eveliina Hietakymi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*