Paluu tulevaisuuteen

Kesäloma alkaa olla omalta osaltani vähitellen elettyä elämää tältä vuodelta. Vietin sen akkuja ladaten keskittyen aktiiviseen laiskotteluun. Sille ei lähitulevaisuudessa olekaan kovin paljon sijaa.

lomalla

Edessä on innostava syksy. Ylioppilastutkinto elää suurten muutosten aikaa, sähköistäminen on tutkinnon isojen uudistusten lippulaiva. Monia muitakin asioita on tehtäväksi annettu ja toteutetaan sähköistämisen rinnalla: arvosanojen vertailtavuuden parantaminen, tutkinnon hyödynnettävyys korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa, äidinkielen kokeen uudistaminen sekä tutkinnon yleissivistävän luonteen kehittäminen. Kielen kokeiden uudistamisesta ja kielten eurooppalaisen viitekehyksen käytöstä tutkinnossa keskustellaan, samoin etsitään ratkaisuja suullisen kielitaidon mittaamiseksi osana ylioppilastutkintoa. Kaikki tavoitteet ja niiden toteuttaminen tukevat toinen toisiaan.

Uudistusten pyörteissä ei myöskään sovi unohtaa nykymuotoista tutkintoa. Sen toteutetaan huippuunsa viritetyn, kellontarkan prosessin avulla ja vaatii onnistuakseen jatkuvasti erittäin paljon työtä ja osaamista.

Ensimmäiset kokeet suoritetaan tietotekniikkaa hyödyntäen kouluissa vasta vuonna 2016. Monta vuotta tutkintoa kehitetään ja toteutetaan rinnakkain sekä paperimuotoisena, että sähköisenä. Yhtälö ei ole helppo ja edellyttää tarkkaa suunnittelua. Tähän suunnitteluun YTL:n kanslian väki on tottunut vuosien varrella. Muutoksia on tehty ennenkin, ne mietitään kokemusta hyväksi käyttäen huolella ja hötkyilemättä.

Elokuun alussa tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun aloitin työt YTL:ssä – ensin edeltäjäni vierihoidossa ja loppusyksystä omien siipien varassa. Kaksi tutkintokertaa on takana ja olen oppinut paljon ja innostunut entistäkin enemmän. Taaksepäin katsoen vuosi on kovin lyhyt aika. Kun ajattelee seuraavaa kesälomaa vuoden päästä, se puolestaan tuntuu olevan niin kovin kaukana. Kaikki on suhteellista.

Tulevaisuuteen suuntaavia asioita tehtäessä, katseen on oltava suunnattu eteenpäin. Teemme työtä nuorten kanssa ja heidän tulevaisuuttaan ajatellen. Opitaan eilisestä, eletään tätä päivää ja suunnataan ylihuomiseen.

Suuri muutos, ylioppilastutkinnon sähköistäminen – Digabi- etenee. Vauhtisokeus ei kuitenkaan vaivaa, vaan pienetkin asiat mietitään huolella etukäteen ja kuunnellen tarkalla korvalla käyttäjien palautetta ja peilaten asioita kaiken aikaa nykyiseen, toimivaan toteutukseen. Digabi kuuntelee ja keskustelee – omalla aktiivisuudella jokainen voi vaikuttaa asioihin.

Digabi-viisikko Matti, Anna, Pauli, Toni, ja Ville ovat loman jälkeen jälleen yhdessä, katse kohdistettuna tulevaan. Sähköistämisen toteuttamiseen tarvittavaa tietoa etsitään, analysoidaan, tuotetaan ja jaetaan – yhdessä monen osaajan kanssa.

Samaan aikaan lautakunnan jäsenet pohtivat sähköistämisen mahdollisuuksia tehtävien sisällöille ja kanslian väki miettii ja kehittää tutkintoprosessia digabilaisten kanssa. Jokaisen panos on merkittävä.

Koulujen alettua lukioissa varmasti keskustellaan sähköistämisestä ja ehkä pelätäänkin hiukan. Mitä pitäisi tehdä? Jokaisen opettajan on tänä syksynä viimeistään aika ottaa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti tieto- ja viestintätekniikka osaksi normaalia opetusta. Ideoida, keskustella, pohtia ja toteuttaa yhdessä kollegojen ja oppilaiden kanssa. Oppimisen etuoikeus kuuluu myös opettajille.

Teknisiin ratkaisuihin Digabi etsii toteutusmalleja ja jakaa tietoa ja ohjeita näillä sivuilla. Digabin aikataulu on laadittu siten, että tarvittavat muutokset ehditään toteuttaa lukioissa ajoissa Se tarkoittaa kyllä sitä, että nyt on aika aloittaa.

Lukioissa tapahtuu paljon muutakin seuraavan syksyn ja talven aikana. Lukion tuntijakotyöryhmä OKM:ssä saa työnsä päätökseen joulukuun alussa ja opetussuunnitelmien uudistus käynnistyy tuntijakopäätösten myötä. Elämme mielenkiintoisia ja innostavia aikoja.

”Paras aika istuttaa puu oli kaksikymmentä vuotta sitten. Toiseksi paras aika on nyt.” (Kiinalainen sananlasku)

Kaisa

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*