Digabi

DIGABI - Virtaa ylioppilastutkintoon!

$\def\vi{\bar{\imath}} \def\vj{\bar{\jmath}} \def\vv{\bar{v}} \def\vu{\bar{u}} \def\vw{\bar{w}} \def\va{\bar{a}} \def\vb{\bar{b}} \def\vc{\bar{c}} \def\vk{\bar{k}} \def\vn{\bar{n}} \def\pv{\overline} \def\R{\mathbb{R}} \def\Q{\mathbb{Q}} \def\N{\mathbb{N}} \def\Z{\mathbb{Z}} \def\pa{\mathopen]} \def\pe{\mathclose[} \def\lb{\mathop{\mathrm{lb}}} \require{color} \newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} \require{mediawiki-texvc} $

Tällä sivustolla sijaitsi sähköisen ylioppilastutkinnon projektisivu. Ylioppilastutkinnon muututtua sähköiseksi vaiheittain syksystä 2016 löytyvät tutkinnon viralliset tiedot Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta.

Denna sida var projektsida för den elektroniska studentexamen. Efter att studentexamen stegvis blivit elektroniskt fr.o.m. hösten 2016, finns den officiella informationen gällande examen på Studentexamensnämndens hemsida.

Ylioppilastutkintolautakunta - Studentexamensnämnden Abitti